Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij De Ontspanpraktijk.
Hieronder lees je meer over onze yogalessen en de algemene voorwaarden die wij stellen.

Aanbevelingen rondom de les

 • De ingang van de studio is via de tuin van Molenstraat nummer 53, je kunt je fiets in de tuin parkeren.
 • Sinds kort is de wijk betaald parkeren geworden, let daar op als je met de auto komt.
 • Het zou fijn zijn als je 5 min voor de les begint aanwezig en klaar bent, zodat we de lessen op tijd kunnen beginnen en niemand gestoord hoeft te worden.
 • Bij binnenkomst doe je je schoenen uit voordat je verder de ruimte in loopt.
 • Je kunt je in de ruimte omkleden, er is geen aparte kleedruimte.
 • We starten alle lessen in stilte; als je binnenkomt zoek je een plekje en wacht rustig totdat de les begint. We doen dit als een voorbereiding op de les, zodat je aandacht en energie al gericht zijn op jezelf en wat komen gaat. Na de les is er ruimte voor vragen, administratieve handelingen etc.
 • Yogamatten zijn in de ruimte aanwezig, maar je mag natuurlijk altijd je eigen mat meenemen.
 • Denk aan een handdoek als je zonder matje komt.
 • Fleece dekens zijn ook in de ruimte aanwezig, maar voor de eindontspanning zijn een vest en een paar sokken ook erg fijn.
 • Yoga beoefen je het liefst op blote voeten en in comfortabele kleding – kleding waarin je makkelijk beweegt. Omdat je bij Yin Yoga langer in de houding blijft en wat minder warmte genereert dan bij ander vormen van yoga, zijn meerdere laagjes kleding aan te raden, zodat je naar behoefte wat aan of uit kunt doen.
 • Nuttig 1 tot 1,5 uur voor de les geen zware maaltijd. Een volle maag kan tijdens de les ongemakkelijk zijn. Yoga werkt reinigend op het lichaam en op je energiesysteem. De reiniging ondersteun je het beste met het drinken van veel water of kruidenthee na de les.

Medisch

 • Overleg met behandelend arts en/of zorgprofessional over het volgen van de yogalessen; bijvoorbeeld na een operatie, bij chronische klachten, een ziekte en/of lichamelijke pijnen/ongemak.
 • Laat de docent voor de les weten of je een blessure hebt of andere voor de yoga belangrijke fysieke of mentale gezondheidskwesties. Blijf ervan bewust dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor jezelf en blijf goed voelen, zodat je je eigen (pijn)grens niet overschrijdt.
 • Respecteer je maandelijkse cyclus en doe het rustig aan tijdens je menstruatie. Vermijd omgekeerde houdingen.
  Informeer de docent direct wanneer je weet dat je zwanger bent. Juist in het eerste trimester van de zwangerschap verandert er veel en zijn sommige yoga-oefeningen niet wenselijk.
 • Het volgen van de lessen is op eigen risico. Een yogahouding mag geen pijn doen. Als je een oefening of houding niet begrijpt, vraag dan aan de docent wat de bedoeling is.
  Oefen vanuit respect voor jezelf. Bij yoga gaat het niet om de prestatie, maar om de acceptatie van hoe het nu is.
 • De Ontspanpraktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen.

  Les Annuleren

  In het reserveringssysteem kun je tot 12 uur voor de les kosteloos annuleren of verzetten, kom je niet naar  een gereserveerde les dan wordt deze toch in rekening gebracht.

Indien je vragen of opmerkingen hebt kun je deze na de les aan de docent stellen of je kan een email sturen.

 

Privacy Statement

Vanaf mei 2018 zijn alle bedrijven verplicht om de manier waarop ze met persoonsgegevens omgaan te publiceren:

De Ontspanpraktijk, gevestigd aan Molenstraat 53, 2315 TG, Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.ontspanpraktijk.nl,  Molenstraat 53, 2315 TG, Leiden, 0626788335

C.W.F. Eijsermans is de Functionaris Gegevensbescherming van De Ontspanpraktijk. Zij is te bereiken via info@ontspanpraktijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Ontspanpraktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:-

-Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Ontspanpraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Ontspanpraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Ontspanpraktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Ontspanpraktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens (Personalia, Adres, Enzovoort) > 1 jaar na laatste contact > informatie verstrekking

Delen van persoonsgegevens met derden

De Ontspanpraktijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Ontspanpraktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ontspanpraktijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Ontspanpraktijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Ontspanpraktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ontspanpraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ontspanpraktijk.nl